odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Spada emisja dwutlenku węgla w niemieckich elektrowniach na paliwa kopalne

Spada emisja dwutlenku węgla w niemieckich elektrowniach na paliwa kopalne

W czerwcu 2019 roku niemieckie elektrownie na paliwa kopalne emitowały o 33 procent mniej dwutlenku węgla niż w czerwcu 2018 roku. Głównymi przyczynami tego spadku są wzrost kosztów certyfikatów CO2, niskie ceny energii elektrycznej na giełdach i niższe zużycie energii elektrycznej. Połączenie podwyższonych kosztów cen uprawnień do CO2, niższych cen na giełdzie między innymi ze względu na wysoki udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sprawia, że wytwarzanie energii z węgla brunatnego jest bardzo nieekonomiczne.

Czytaj więcej