odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Projekt noweli ustawy o handlu uprawnieniami do emisji został skierowany do drugiego czytania

Projekt noweli ustawy o handlu uprawnieniami do emisji został skierowany do drugiego czytania

Sejmowa komisja środowiska skierowała we wtorek do drugiego czytania projekt ustawy o handlu uprawnieniami do emisji. Ustawa wdrażać będzie przepisy unijnej dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego. Nowe przepisy częściowo wdrażają również przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r.

Czytaj więcej