odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Na rynku CO2 nie ma spokoju. W najbliższych tygodniach zmienność cen może być szczególnie duża

Na rynku CO2 nie ma spokoju. W najbliższych tygodniach zmienność cen może być szczególnie duża

Artykuł opisuje wahania cen uprawnień do emisji CO2 na przestrzeni ostatnich tygodni.

Czytaj więcej