odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • KE wzywa 15 krajów UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej
  • Polska musi zwiększyć udział OZE, by pozostać konkurencyjna
  • Mateusz Morawiecki jest o krok od większej władzy nad spółkami Skarbu Państwa

KE wzywa 15 krajów UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej

Komisja Europejska uruchomiła w czwartek procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec 15 krajów UE, w tym Polski, wzywając do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Polska musi zwiększyć udział OZE, by pozostać konkurencyjna

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego, w którym przeanalizowane zostały założenia rządowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Paneliści rozmawiali o udziale odnawialnych źródeł energii w przyszłym miksie energetycznym Polski.

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki jest o krok od większej władzy nad spółkami Skarbu Państwa

Sejmowa komisja do spraw energii i Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała 24 stycznia rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji premiera w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa.

Czytaj więcej