odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Węgiel brunatny – energetyczny narkotyk Europy

Węgiel brunatny – energetyczny narkotyk Europy

Unijnym planom dekarbonizacji zagraża nie górnictwo węgla kamiennego, a wydobycie węgla brunatnego - jedynego surowca energetycznego, którego Europa nie musi importować.

Czytaj więcej