odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Ustawa o podatku akcyzowym opublikowana w Dzienniku Ustaw
  • Początek 2019 z najniższymi cenami prądu w historii
  • Emilewicz: Głównym filarem programu "Energia plus" będzie energetyka prosumencka
  • Od 1 stycznia nowe ceny na rynku bilansującym

Ustawa o podatku akcyzowym opublikowana w Dzienniku Ustaw

31 grudnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. M.in. obniża ona akcyzę na energię elektryczną, zmniejsza tzw. opłatę przejściową i ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej

Początek 2019 z najniższymi cenami prądu w historii

Energię elektryczną na pierwszy dzień 2019 roku można było kupić nawet za 1 zł/MWh. Niestety, przysłowie „jaki Nowy Rok, taki cały rok” w energetyce się nie sprawdza.

Czytaj więcej

Emilewicz: Głównym filarem programu "Energia plus" będzie energetyka prosumencka

Głównym filarem programu "Energia plus" będzie energetyka prosumencka, rozproszona - mówiła w Radiu Kraków Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Minister podkreślała, że "rok 2019 to będzie rok prosumentów". "To będzie ten model, który będziemy się starać, razem z Porozumieniem, mocno promować"

Czytaj więcej

Od 1 stycznia nowe ceny na rynku bilansującym

Prezes URE zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP ), m.in. modyfikujące limity cen rozliczeniowych energii elektrycznej na rynku bilansującym. Od 1 stycznia 2019 będą one wynosiły: -50 000 zł/MWh oraz 50 000 zł/MWh i będą stosowane zamiast obecnych, które wynoszą odpowiednio: 70 zł/MWh i 1 500 zł/MWh.

Czytaj więcej