odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • KE proponuje strategię klimatyczną z neutralnością węglową do 2050 r.

KE proponuje strategię klimatyczną z neutralnością węglową do 2050 r.

Komisja Europejska przyjęła długoterminową strategię "Czysta planeta dla wszystkich". Celem dokumentu jest wskazanie, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przedstawiona przez KE wizja przewiduje, że do połowy tego stulecia UE stanie się neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych. Punktem wyjścia ma być 45-proc. redukcja CO2 w 2030 r.

Czytaj więcej