odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Dzisiejszy przegląd prasy FORUMCO2 zawiera 3 pozycje, 2 informacyjne:

  • o czwartkowym spotkaniu przedstawicieli rządu z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej
  • o polskim pomyśle na modyfikacje polityki klimatycznej.

oraz komentarz PISM o możliwych skutkach polskiej skargi na politykę klimatyczną.

Szyszko: Obciążenia przedsiębiorstw w ramach ETS stanowią ogromne wyzwanie

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek spotkali się w czwartek z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej, Miguelem Ariasem Canete. Tematem rozmów była przyszła polityka klimatyczna UE. Podczas spotkania szef resortu środowiska podkreślał, że na forum Unii Europejskiej potrzebna jest szczegółowa analiza i dyskusja na temat skutków społeczno-gospodarczych przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej.

Czytaj więcej

Skarga Polski do Trybunału na politykę klimatyczną to broń obosieczna

Bezpośrednim skutkiem zapowiedzianego przez polski rząd złożenia do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi na decyzję w sprawie ustanowienia na unijnym rynku handlu emisjami mechanizmu tzw. rezerwy stabilizacyjnej, ma być doprowadzenie do opóźnienia momentu, w którym mechanizm rozpocznie funkcjonowanie, lub całkowite zaniechanie jego wykorzystania. Najprawdopodobniej jednak zasadniczym celem wniesienia skargi jest zakwestionowanie możliwości podejmowania w UE ważnych decyzji politycznych dotyczących funkcjonowania rynku CO2 w drodze głosowania większością kwalifikowaną. Pomimo tego, że na postawie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej tworzenie unijnego prawa środowiskowego odbywa się w zwykłej procedurze ustawodawczej, polski rząd wolałby, aby na forum Rady decyzje dotyczące polityki klimatycznej były podejmowane jednogłośnie.

Czytaj więcej

Polska chce włączenia zalesiania w politykę klimatyczną

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w swojej czwartkowej (14.01) wypowiedzi w Sejmie pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska Paweł Sałek stwierdził, że Polska jest na etapie przeglądu dyrektywy o handlu emisjami w UE i zapisy o zalesianiu z porozumienia globalnego będziemy przekładać do wszystkich dokumentów unijnych.

Czytaj więcej