odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

http://www.straag.com/
TECHNOLOGIA LED

W kwietniu 2014 roku wdrożono tutaj program modernizacji wyeksploatowanego oświetlenia rtęciowego, obejmujący wymianę 422 starych lamp na nowe.

Wymiana na nowoczesne przemysłowe oprawy półprzewodnikowe typu LED objęła głównie część górniczą i odbyła się w halach przeróbki mechanicznej – budynku flotacji i młynowni. Tam właśnie wymiana tradycyjnego źródła światła na wysokości 16-20 metrów była nie tylko kosztowna i kłopotliwa, ale również wpływała na ruch produkcyjny zakładu.

Decydującymi argumentami przemawiającymi za wyborem właśnie takiego rozwiązania, w miejscu gdzie operują ciężkie maszyny, suwnice, okazała się trwałość opraw i ich odporność na drgania mechaniczne. Zużyte oprawy, głównie o mocach 500 i 400 wat zastąpiono 150 i 100 watowymi oprawami LED. To natomiast przełożyło się na ponad trzykrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu, cała inwestycja spłaci się w przeciągu 20 miesięcy, czyli w czasie krótszym niż udzielona gwarancja, a zakłada się, że oprawy te powinny bezawaryjnie służyć przez okres ponad 5 lat. Należy podkreślić, że półprzewodniki nie zawierają szkodliwych substancji i emitują jedynie widzialne przez ludzkie oko pasmo świetlne, w związku z czym oczy nie są narażone na szkodliwe promieniowanie jak nadfiolet czy podczerwień.

W zakładzie założono osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego i energetycznego w postaci oszczędności energii elektrycznej na poziomie 1 247 MWh(megawatogodzin)/rok.

Modernizacja oświetlenia w ZGH „Bolesław” S.A. jest dotychczas największą zrealizowaną przemysłową inwestycją LED w Polsce. Udała się to nie tylko dzięki pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dużej mierze zadecydował zdrowy rozsądek i racjonalna kalkulacja.

ZGH Bolesław

W kwietniu 2014 roku wdrożono tutaj program modernizacji Czytaj więcej

MOSiR Katowice-Janów

Maj 2014 r. - oddana do użytku hala tenisowa Czytaj więcej

Miasto Dąbrowa Górnicza

W grudniu 2012 roku w Dąbrowie Górniczej wprowadzono Czytaj więcej

Foster Wheeler

Pierwsze zadanie projektowe zrealizowano na terenie zakładu przemysłowego Czytaj więcej
  • 1