odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Jest nam bardzo miło poinformować, że podczas XIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle Klucz Sukcesu otrzymał Pan Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz przewodniczący FORUMCO2. Statuetkę na ręce laureata złożył Adam Grzeszczuk, prezes BMP.

Klucz Sukcesu to wyróżnienie, które redakcja "Energetyki Cieplnej i Zawodowej" przyznaje osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Sylwetkę laureata zaprezentował Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, główny inżynier ds. energetycznych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Henryk to człowiek orkiestra, bo od kilkunastu lat pomimo sumiennie i rzetelnie wypełnianych obowiązków oraz codziennych powinności: pracowniczych w Zakładzie Górniczo-Hutniczym Bolesław, rodzinnych i pielęgnowaniu swych pasji, jak choćby turystyka konna, angażuje się całym sercem w aktywnej pracy społecznej w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach

mówił o tegorocznym laureacie Daniel Borsucki.

Gratulujemy!

Sprawozdanie z przyznania wyróżnienia "Klucz Sukcesu"
Laudacja