odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dziale Dokumenty zamieszczono raport NIK dotyczący strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

pdf pobierz