odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dziale Dokumenty zamieszczono:

  • prezentację HIPH pt. "Wyzwania funkcjonowania hutnictwa w Polsce",
  • opracowanie BP Energy Outlook 2016 edition,
  • magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 1/2016.