odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dziale Dokumenty zamieszczono Raport Federacji Konsumentów pt. "Jak zostać prosumentem?".

pdf pobierz