odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

W dziale Dokumenty zamieszczono:

  • stanowisko FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie Systemu Rekompensat Finansowych dla firm narażonych na ucieczkę emisji w Polsce,
  • prognozy cen energii elektrycznej, wolumenu emisji CO2 oraz miksu energetycznego dla lat 2015-2035.