odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Materiały

W dziale Dokumenty zamieszczono raport NIK dotyczący strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

pdf pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono notatkę Viewpoint Group z 11. posiedzenia Sejmu.

docx pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono:

 • prezentację HIPH pt. "Wyzwania funkcjonowania hutnictwa w Polsce",
 • opracowanie BP Energy Outlook 2016 edition,
 • magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 1/2016.

W dziale Dokumenty zamieszczono stanowiska FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie:

 • ograniczeń w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE S.A. w sierpniu 2015 r.,
 • redukcji obowiązków ciążących na przemysłowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych,
 • kierunków ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej,
 • modelu systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji,
 • niezbędnych rozwiązań w zakresie usług systemowych zapewniających aktywny udział odbiorców przemysłowych
 • koncepcji Rynku Mocy uwzględniającej oczekiwania odbiorców przemysłowych,
 • liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego.

W dziale Dokumenty zamieszczono Raport Federacji Konsumentów pt. "Jak zostać prosumentem?".

pdf pobierz

W dziale Dokumenty zamieszczono:

 • stanowisko FOEEiG oraz FORUMCO2 w sprawie Systemu Rekompensat Finansowych dla firm narażonych na ucieczkę emisji w Polsce,
 • prognozy cen energii elektrycznej, wolumenu emisji CO2 oraz miksu energetycznego dla lat 2015-2035.