odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Konferencja Naukowo-Techniczna BLOKI ENERGETYCZNE W PRZEMYŚLE
Włocławek, 12-13 kwietnia 2018 r.

FOEEiG objęło Patronat nad Konferencją Naukowo-Techniczną BLOKI ENERGETYCZNE W PRZEMYŚLE, która odbędzie się 12-13 kwietnia 2018 r. we Włocławku. Gospodarzem Honorowym jest PKN ORLEN.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju energetyki przemysłowej w Polsce, dyskusja na temat zasadności inwestowania we własne źródła, omówienie problemów związanych z eksploatacją istniejących jednostek. Podczas konferencji będą prezentowane najważniejsze zrealizowane ostatnio inwestycje w zakresie energetyki przemysłowej, zwłaszcza nowy blok energetyczny PKN ORLEN we Włocławku.