odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

  • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
  • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
  • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Rekompensata kosztów pośrednich w reformie ETS,
aktualne stanowisko KE

Pomimo intensywnego lobbingu energochłonnych branż europejskiego przemysłu, propozycja Komisji Europejskiej nie zawiera wiążącego systemu rekompensat kosztów pośrednich dla całej UE.

Dokument stwierdza tylko, że państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować (...) (should partially compensate (...)).

Jak wynika z oceny skutków reformy ETS, Komisja Europejska wydaje się sceptyczna jeśli chodzi o rekompensaty kosztów pośrednich ze względu na ryzyko nadmiernych rekompensat. Przemysł energochłonny, poprzez swoje branżowe organizacje, będzie najprawdopodobniej wpływał na Parlament Europejski i kraje członkowskie, aby wprowadzić zmiany w propozycji KE.

Państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować, zgodnie z zasadami pomocy państwa , niektóre instalacje w sektorach lub podsektorach, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych przeniesionych na ceny energii elektrycznej

Komisja Europejska.

Takie stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Systemu Rekompensat Kosztów Pośrednich jest w interesie państw, które ten system już wprowadziły, i tych, których krajowa generacja charakteryzuje się niskim współczynnikiem emisyjności. Koszty emisji pośrednich – koszt CO2 w cenie energii elektrycznej czarnej, w sposób istotny zaburzają warunki konkurowania pomiędzy producentami w różnych krajach UE, i mogą być przyczyną zjawiska, które nazywany Wewnętrzne Carbon Leakage, czyli migracji producentów energochłonnych z krajów UE, gdzie koszty energii są wysokie, do krajów, gdzie są one niskie. Jeśli Polska chce temu zjawisku zapobiec, musi wprowadzić System Rekompensat Kosztów Pośrednich finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach.

Stanowisko FOEEiG