dla Członków działalność FOEEiG, działalność FORUMCO2, projekty celowe