FORUMCO2 FORUMCO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych

Czym jestFORUMCO2

FORUMCO2 jest dobrowolnym porozumieniem 9 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 4 lipca 2005 r., a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przemysłu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji.

FORUMCO2 dąży do:

  • zapewnienia stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów polskiej gospodarki w kontekście postanowień Polityki Klimatyczno – Energetycznej Unii Europejskiej oraz wymagań określonych przez Globalne Porozumienie Klimatyczne, oraz ich implementacji w Polsce,
  • zapewnienia energochłonnym sektorom gospodarki dostaw energii na warunkach rynkowych oraz równych warunków konkurencji na europejskim i globalnym rynku,
  • reprezentowania współpracujących sektorów przed Rządem RP oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w obszarze zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu na kuli ziemskiej.