FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

  • Zespół zadaniowy ds. polityki klimatycznej
  • Zespół zadaniowy ds. efektywności energetycznej
  • Zespół zadaniowy ds. rynku gazu
  • Zespół zadaniowy ds. Carbon Border Tax
  • Zespół zadaniowy ds. rynku mocy
  • Zespół zadaniowy ds. systemu rekompensat
  • Zespół zadaniowy ds. energetyki przemysłowej
  • Zespół zadaniowy ds. Rynku energii elektrycznej, polityki energetycznej i systemów wsparcia OZE i CHP