FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Dnia 30 stycznia 2014 r. w ramach FOEEiG został utworzony Projekt celowy dot. rynku gazu. Celem nowego Projektu jest zidentyfikowanie istniejących barier uniemożliwiających odbiorcom przemysłowym dostęp do rynku gazu, wspólne wypracowanie rozwiązań umożliwiających im udział w hurtowym rynku gazu oraz opracowanie sposobu uwalniania rynku gazu, który nie doprowadziłby do wzrostu cen gazu dla przemysłu.

W związku z tym, w ramach Projektu utworzony został Komitet Sterujący oraz Zespół ds. rynku gazu, który będzie odpowiadał za realizację działań w ramach Projektu. W skład Komitetu Sterującego weszli przedstawiciele zakładów i organizacji branżowych aktywnie uczestniczących w hurtowym rynku gazu w Polsce.