FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

W dniu 1 lipca 2013 roku utworzony został nowy Projekt celowy, którego zadaniem jest opracowanie modelu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, który będzie wprowadzony przy zachowaniu minimalnych kosztów dla odbiorców przemysłowych i będzie zgodny z zasadami pomocy publicznej.

W związku z tym, w ramach Projektu utworzony został Zespół ds. kogeneracji, który będzie odpowiedzialny za realizację działań w ramach projektu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele FOEEiG.