FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Prezydium Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 

Henryk Kaliś

Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 

 

 

Olga Dzlińska-Pietrzak

Wiceprzewodnicząca FOEEiG
 

Członkowie Prezydium

Elżbieta Rozmus
 
Piotr Kardaś
 
Radosław Żydok
 
Ryszard Maciejak