FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Prezydium Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 

Henryk Kaliś

Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 

 

Elżbieta Rozmus

Wiceprzewodnicząca
 

Andrzej Curyło

Wiceprzewodniczący
 

Jerzy Janowicz

Wiceprzewodniczący
 

Olga Dzilińska-Pietrzak

Wiceprzewodnicząca
 

Krzysztof Kidawa

Wiceprzewodniczący