FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Prezydium Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

 

Henryk Kaliś

Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 

 

Krzysztof Kidawa

Wiceprzewodniczący
 

Elżbieta Rozmus

Wiceprzewodnicząca
 

Beata Wittmann

Wiceprzewodnicząca
 

Aneta Muskała

Wiceprzewodnicząca
 
 

Andrzej Curyło

Wiceprzewodniczący