FOEEiG Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Debata: DSR w przemyśle ciężkim i energochłonnym

Już 26 maja br. (wtorek), w serwisie wnp.pl odbędzie się wirtualna debata z cyklu Enel X Talks, na temat Rynku Mocy, programów DSR i udziału w nich odbiorców energii, w szczególności z przemysłu energochłonnego i ciężkiego. Eksperci i sami odbiorcy rozmawiać będą na temat branżowych uwarunkowań uczestnictwa w Rynku Mocy. W debacie udział weźmie m. in. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG.

Dyskutować będą również Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający Enel X, Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią oraz przedstawiciele firm przemysłu ciężkiego.

W 2021 roku w Rynku Mocy pierwszy raz będą uczestniczyć odbiorcy energii elektrycznej. Zgłaszając gotowość do ograniczania jej poboru w sytuacjach krytycznych będą wynagradzani finansowo.

 • Czy programy DSR są atrakcyjne dla przemysłu ciężkiego?
 • Jakie są szanse, obawy i branżowe uwarunkowania dla udziału w DSR?
 • Co zrobić, by usługi DSR mogły się rozwijać?

Odpowiedzi m. in. na te pytania poszukiwać będą rozmówcy Adama Sieraka, redaktora wnp.pl, który poprowadzi debatę.

Więcej informacji na temat najbliższej debaty oraz kolejnych wirtualnych spotkań z cyklu Enel X Talks, adresowanych do różnych gałęzi przemysłu, znaleźć można na stronie Enel X Talks.

Zapraszamy do uczestnictwa 26 maja, o godz. 12:00, na żywo w serwisie wnp.pl.

Czym jestFOEEiG

FOEEiG jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 20 sierpnia 2007 r. a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

FOEEiG stanowi platformę:

 • dyskusji i uzgadniania stanowisk organizacji branżowych i różnych podmiotów gospodarczych w sprawach energii elektrycznej, ciepła, gazu, efektywności energetycznej oraz energetyki przemysłowej;
 • tworzenia jednolitych stanowisk jego członków w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną, gazem, ciepłem, efektywnością energetyczną i energetyką przemysłową.

Kluczowe obszary współpracy w ramach FOEEiG:

 1. kształtowanie zrównoważonej polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie:
  • polityki klimatycznej,
  • liberalizacji rynku energii,
  • podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu,
  • systemu wspierania rozwoju energii produkowanej w źródłach odnawialnych,
  • systemu wspierania rozwoju kogeneracji,
  • mechanizmów stymulujących energooszczędność;
 2. udział w tworzeniu i nowelizacji aktów prawnych, a w szczególności:
  • z zakresu prawa energetycznego,
  • z zakresu prawa gazowego,
  • z zakresu prawa technicznego, w tym normalizacji i certyfikacji,
  • z zakresu podatku akcyzowego,
  • dotyczących ochrony środowiska,
  • dotyczących budownictwa i mieszkalnictwa,
  • dotyczących efektywności energetycznej;
 3. tworzenie przejrzystych i korzystnych dla odbiorców energii procedur regulujących współpracę podmiotów na rynku energii elektrycznej i gazu, w szczególności poprzez:
  • udział przemysłowych odbiorców energii w tworzeniu modeli funkcjonowania rynków energii,
  • udział w postępowaniach taryfowych,
  • opiniowanie wszelkich regulaminów oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,
  • inicjowanie zmian w zasadach funkcjonowania przemysłowych przedsiębiorstw energetycznych;
 4. działanie na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej i poprawy efektywności energetycznej.